ר. מנוע כפולה 13ממ

  • 2-13 X 1550
  • | 2-13 X 1550 213X1550
  • חלק מידע / תכונות