ד- ר. מנוע כפולה 13ממ-ניגרס

  • 2-13 X 1295
  • | 2-13 X 1295 213X1295
  • חלק מידע / תכונות