ד- ר. מנוע כפולה 13ממ-ניגרס

  • 2-13 X 1285
  • | 2-13 X 1285 213X1285
  • חלק מידע / תכונות