ר. מנוע כפולה 13ממ

  • 2-13 X 1155
  • | 2-13 X 1155 213X1155
  • חלק מידע / תכונות