ר. מנוע כפולה 13ממ

  • 2-13 X 1075
  • | 2-13 X 1075 213X1075
  • חלק מידע / תכונות